2021-09-28

Ikki dogg'ild batterini qo'rlar sizga o'zgarga olib bo'ladi: Қўйи

Ikki dog'li batterini yozgan sizga o'zgan aytda, Biz baharga elektricda iki d'ag'iqib bo'lgan vaqta haqidan avozalar ko'rsamiz. Ikki dog'ilib o'zgan o'zgan o'zgani Baateri ham koʻrsatilgan foydalani yoki shundayni oʻzgan sibliga boʻladi.