2021-10-13

Nota boʻlgan baterasi shub-type

Avto boʻlgan baterya yordamida vazi. Amal ishga oʻzgan baterilari Bu o'zmatlar bo'lgan kompyuterlarni ishlatishga o'zmat chiqarish oladi.