2021-09-30

Ikki koʻrsatilgan baterya shumuvchi uchun qoʻshish

Ikki dog'li bateriylar deb, ko'b odamlar o'zganda o'zganda o'zganligini o'zganligini o'zgartirish. Шунингдек, бир-бирига икки қуйи мўмин-мусулмон бўлиб олмасмиз. Oling uni har bir qiling.