2021-04-22

Porijeklo LEV baterye

Baterija LEV je baterija koja koristi litijum metalu ili litijum alovu kao anod materijal i koristi ne-akuousn elektron. rješenje.