2021-10-16

Unutradne strukture Notebook batery proizvoda

Utrašnja struktura Notebook batery se uglavnom sastoji od tri dijelova: odbor od strane baterije, optužbe i ostvarivanja, i liniju ponerana temperature.