2021-11-03

Ko često bi trebalo da se promijeniti proizvode baterije Kick scootera

General Kick scooter proizvodi mogu koristiti tri godine, ali zavisi od svojim načema automobila. Ako se ne koristite auto, možda morate zamijeniti bateriju za jedan do dvije godine.