2021-09-28

İki iyli bateri yaradıcılar sizi başa düşəcəklər: İki biteriyi normalarına birləşdirilməsi vacibdir.

İki iyli bateri yaradıcıs sizə deyir ki, gündəlik həyatında, Hərdən iki şagird maşınlıqları haqqında bəzi hesabatlar görürük. İki paltar maşınların əsas elektrik hissəsi kimi, Bateriya da özümüzdən istifadə etməyə və ya özün xüsusiyyətinə səbəb olur.