2021-09-30

İki atlı bateriyi məhsulları üçün təmin etmək nümunə

İki iyli bateri yaradıcılar deyir ki, bir çox insanlar ümid edirlər ki, iki şirkəli elektrik maşınları davam edə bilər. Beləliklə, biz gündəlik iki iyli bateriyi məhsullarımızdan verə bilmərik. Bir baxaq.